WEBovský počítadlo Banner

Znakové sady

Pro získání více informací se podívejte na Stránku použití.


Znakové sady jsou staženy z adresy http://www.digits.com/

WEBovský počítadlo nabízí 33 možností písma. Základní je:

Jíná znaková sada může být nastavena použitím volby -c/number , kde číslo number musí být decimální číslo znakové sady. Pokud použijete číslo sady, která neexistuje, zobrazí se základní sada (0). Například první znakovou sadu dostanete volbou -c/1:

<IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/-c/1/name">
Poznámka: Místo jména name v HTML příkazu napište jméno, pod kterým jste vytvořili svoje počítadlo.

Tím dostanete:

Zde jsou možné znakové sady.

00 ... Can't remember where I found this one. (150x20) 01 ... Found at The Museum of Counter Art. (150x20) 02 ... Created by benjamin@pop3.oro.net. (150x20) 03 ... Can't remember where I found this one. (150x20) 04 ... Created by Russ. (150x20) 05 ... Created by Ryan Terry Sammartino. (150x20) 06 ... Created by Ryan Terry Sammartino. (150x20) 07 ... Stolen from the back of the Buffalo Tom CD. (150x20) 08 ... Created by Russ. (150x20) 09 ... Created by Heini Withagen. (150x20) 10 ... Can't remember where I found this one. (150x20) 11 ... A set sneaked to me by Daniel Klein. (150x20) 12 ... Thrown my way by Matt Walker. (150x20) 13 ... Thrown my way by Matt Walker. (150x20) 14 ... Thrown my way by Matt Walker. (150x20) 15 ... Created by Michael Teator. (150x20) 16 ... Created by D & A. (150x20) 17 ... Created by Mac chauvinist Mars Saxman. (150x20) 18 ... Can't remember where I found this one. (150x20) 19 ... Created by Ben Guaraldi. (150x20) 20 ... This one is a public domain font. (150x20) 21 ... This is a public domain font. (150x20) 22 ... This is a public domain font. (150x20) 23 ... Created by Jeremy Thompson. (150x20) 24 ... Created by Ythan@aol.com. (150x20) 25 ... Created by Mikael Lind. (150x20) 26 ... Created by Kentaro Saito. (150x20) 27 ... Some snowy holiday digits from Mr Richie J Kendrick. (150x20) 28 ... Edas' favorite font. (150x20) 29 ... This is strandard Times New Roman font. (150x20) 30 ... First charset I got by mail from someone. (150x20) 31 ... Second charset I got by mail from E.Cerny. (150x20) 32 ... Third charset I got by mail from Tomas Kozak. (150x20)
Pokud chcete vytvořit vlastní font, pošlete na adresu edlman@dzungle.ms.mff.cuni.cz obrázek PNG (obdobný jako nahoře), který zobrazuje všechna čísla ve výše uvedeném pořadí. Všechny číslice musí mít stejnou šířku a každá musí zabírat desetinu šířky obrázku, tzn. že šírka obrázku musí být beze zbytku dělitelná 10. Např. pokud je šířka obrázku 70 pixelů, musí každá číslice zabírat 7 pixelů. Barevně musí být proveden v šedi (8 bitová), barvy se nastavují při použití. Nemůžeme přijímat všechny fonty, takže pokud se zde váš neobjeví, nezlobte se.


WEBovský počítadlo TM Edas. All rights reserved
Mapování barev TM Vosa
Pokud máte dotaz ohledně funkčnosti nebo naopak nefunkčnosti počítadla na tomto serveru, pište na adresu webmaster@lit.cz.
Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku k počítadlu jako programu, pište na adresu edlman@dzungle.ms.mff.cuni.cz.