WEBovský počítadlo Banner

Použití

Tento soubor obsahuje informace, které by vám mohly pomoci při používání WEBovskýho počítadla.


[ Základy | Použití voleb | Možné volby | Velikost obrázku | Znakové sady | Fonty | Barvy ]

Základy

Abyste mohli vložit na svoji stránku WEBovský počítadlo, musíte ho nejdříve vytvořit na stránce pro vytvoření. Poté můžete na svoji stránku dát něco jako následující HTML příkaz:

<IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/name">
Toto je základní použití WEBovskýho počítadla. Jméno name na konci horního HTML příkazu nahraďte jménem počítadla, které jste vytvořili.

UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte služby tohoto počítadla, žádáme vás, abyste dali na svoji stránku odkaz na WEBovský počítadlo vložením symbolu s odkazem.

Například:

<a href="http://pocitadlo.lit.cz/"> <IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/name"> </a>
<a href="http://pocitadlo.lit.cz/"> <IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/images/countlogo_nt.png"> </a>
Počet přístupů na stránku zjišťuje <a href="http://pocitadlo.lit.cz/">WEBovský počítadlo</a>
<a href="http://pocitadlo.lit.cz/">WEBovský počítadlo</a> této stránky říká, že jste návštěvník číslo <IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/name">
<a href="http://pocitadlo.lit.cz/">Skvělý WEBovský počítadlo</a> říká, že jsi teprve <IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/name"> návštěvník... Zkoušej to dál!
<a href="http://pocitadlo.lit.cz/">WEBovský počítadlo</a> zaznamenalo, že jsi číslo <IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/name/-c/1">, který navštívilo tuhle stránku.
Budou vypadat takto:

Počet přístupů na stránku zjišťuje WEBovský počítadlo
WEBovský počítadlo této stránky říká, že jste návštěvník číslo
Skvělý WEBovský počítadlo říká, že jsi teprve návštěvník... Zkoušej to dál!

WEBovský počítadlo zaznamenalo, že jsi číslo , který navštívilo tuhle stránku.


Použití voleb

Počítadlo nabízí několik možností voleb, které mění vzhled vašeho výsledného obrázku vašeho počítadla. Použijete je vložením do příkazu IMG SRC navzájem oddělené pomocí / znaku ``lomítko''. Některé volby jsou doplněny hodnotou -- tyto hodnoty jsou též odděleny znakem / . Například volba -d vyžaduje číselný argument, v našem příkladu je to 4. HTML příkaz bude vypadat takto:

<IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/name">
Nyní:

<IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/-d/4/name">
Poznámka: Jméno name na konci HTML příkazu nahraďte jménem počítadla, které jste vytvořili.

Všimněte si, že jméno name je od volby -d odděleno znakem / a že -d je od svého argumentu 4 odděleno dalším /.

Nyní, když používáme volbu a argument -d/4 , mužeme přidat volby -r a -z . Ani jedna z těchto voleb nemá nevyžaduje argument, takže HTML příkaz se změní z:

<IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/-d/4/name">
Na:

<IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/-d/4/-r/-z/name">
Poznámka: Jméno name na konci HTML příkazu nahraďte jménem počítadla, které jste vytvořili.

Všimněte si, že znak / odděluje volby i jejich argumenty. Všimněte si, že argument 4 je stále nalevo od volby -d (a stále oddělen znakem /). Tak to musí být u všech voleb, které vyžadují argumenty.


Možné volby

Následující seznam ukazuje všechny možné volby WEBovskýho počítadla.
-d/number
Určuje kolikamístný obrázek má WEBovský počítadlo vrátit. Hodnota number musí být nahrazena číslem jako např. 4 nebo 6. Koukněte se na část Velikost obrázků níže pro podrobnější informace.

Také můžete použít volbu -r (zarovnání zprava) a -z (doplnění nulami), podle toho, jak chcete svoje číslo zobrazit.

-c/number
Vybírá znakovou sadu. Hodnota number musí být nahrazena číslem od 0 do 27 (v současnosti). Koukněte se na stránku Znakových sad pro podrobnější informace.

-f/color
Určuje barvu popředí obrázku počítadla. Barva color musí být šestimístné hexadecimální číslo. Koukněte se na stránku Barev níže pro podrobnější informace.

-b/color
Určuje barvu pozadí obrázku počítadla. Barva color musí být šestimístné hexadecimální číslo. Koukněte se na stránku Barev níže pro podrobnější informace.

-e/color
Určuje barvu prázdných políček v obrázku počítadla. Barva color musí být šestimístné hexadecimální číslo. Koukněte se na stránku Barev níže pro podrobnější informace.

-h
Touto volbou potlačíte zobrazení čísla počítadla, pouze se započítá přístup na stránku a jako obrázek se vrátí prázdný obrázek.

-n
Vrátí obrázek počítadla, ale nezapočítá přístup. To může být využito za zvláštních okolností.

-r
Určuje, že číslo bude v obrázku zarovnáno zprava. Pokud má vaše počítadlo hodnotu 12 a žádáte obrázek se čtyřmi místy pomocí volby -d/4, pak WEBovský počítadlo vrátí obrázek 12__ (12 a za ní 2 prázdná místa). Použitím této volby bude obrázek vypadat __12 (2 mezery potom číslo).

-z
Vyplní prázdná místa nulami. Pokud má vaše počítadlo hodnotu 12 a žádáte obrázek se čtyřmi místy pomocí volby -d/4, pak WEBovský počítadlo vrátí obrázek 12__ (12 a za ní 2 prázdná místa). Použítím této volby dostanete 0012 (2 nuly potom číslo). Abyste viděli nějakou nulu, musíte nastavit počet čísel počítadla.

Pročtěte si, prosím, výše uvedenou část Použití voleb pro podrobnější informace ohledně použití těchto voleb..


Velikost obrázku

Určením počtu číslic pomocí volby -d/number znáte i velikost obrázku, který bude navrácen. Díky této informace můžete nastavit parametry WIDTH a HEIGHT v HTML příkazu IMG. Tyto hodnoty umožní browserům, jako např. Netscape vymezit místo pro obrázek, předtím než se nahraje a zatímco se zobrazuje text. Všechny vaše IMG příkazy by měly obsahovat tyto parametry.

Velikost obrázku, kterou vrací WEBovksý počítadlo, je závislá na velikosti znakové sady, kterou použijete. Pokud použijete znakovou sadu, jejíž výška je 20 pixelů, bude taková i výška (HEIGHT) vráceného obrázku. Šířka (WIDTH) se počítá jako x-násobek počtu číslic počítadla, kde x je desetina šířky obrázku se znakovou sadou. Takže, pokud máte volbu d/4 , a použijete znakovou sadu, jejíž šířka je 150 pixelů, bude x 15 a šířka vráceného obrázku (WIDTH) 4 * 15 tedy 60 (pixelů).

<IMG SRC="http://pocitadlo.lit.cz/cgi-bin/wc/-d/4/name" WIDTH=60 HEIGHT=20>
Šířky a výšky obrázků znakových sad najdete na stránce s jejich seznamem.

Poznámka: Pokud chcete, aby mělo vaše počítadlo jiné rozměry, můžete změnit hodnoty HEIGHT a WIDTH v příkazu IMG a browser by měl upravit obrázek odpovídajícím způsobem. Obrázek vypadá nejlépe, pokud se šířka i výška mění poměrně. Například pro obrázek, který má šířku 60 a výšku 20, by mělo být zvětšení stejné, tedy např. 120 na šířku a 40 na výšku. Některé znakové sady se při změně velikosti horší.


Dodatky:


[ Základy | Použití voleb | Možné volby | Velikost obrázku | Znakové sady | Fonty | Barvy ]

WEBovský počítadlo TM Edas. All rights reserved
Mapování barev TM Vosa
Pokud máte dotaz ohledně funkčnosti nebo naopak nefunkčnosti počítadla na tomto serveru, pište na adresu webmaster@lit.cz.
Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku k počítadlu jako programu, pište na adresu edlman@dzungle.ms.mff.cuni.cz.